Iedereen intelligent

De Borgschool is een school voor christelijk basisonderwijs, een school voor vier-tot twaalfjarige kinderen. De kinderen, die onze school bezoeken, komen uit alle wijken van het dorp Winsum-Obergum.

De naam van de school is verbonden aan het feit, dat enkele eeuwen geleden in de omgeving van de school de Tammingaborg heeft gestaan. Veel straatnamen in de wijk hebben ook een relatie met deze borg.

Op de Borgschool willen we proberen de leerlingen te respecteren in al hun verschillen. We kiezen daarom voor het adaptieve onderwijs: onderwijs op maat. We volgen de uitgangspunten van professor Luc Stevens. Hij onderscheidt drie basisbehoeften bij kinderen: •competentie: het ervaren, dat je veel kunt; •autonomie: eigen keuzes maken, eigen beslissingen nemen; •goede relaties: je veilig voelen, waardering ervaren, samenwerken.

We leggen daarom veel nadruk op zelfstandigheid: zelf plannen, zelf zorgdragen voor je dag-of weektaak, eigen verantwoordelijkheid dragen.

Onze uitgangspunten hebben we beschreven in onze schoolgids, ons schoolplan en ons zorgplan.


4XWijzer

Ieder kind en iedere volwassene leert op een eigen manier.  De Borgschool wil dat uw kind mag leren op een manier die van nature bij hem of haar past. Hierdoor bloeien de unieke talenten van uw kind op. Daarom verzorgen we iedere middag rijk onderwijs. We geven de leerlingen de kans om te kiezen uit 8 verschillende manieren om tot leren te komen. Dit doen we van groep 1 tot en met 8.

Hier legt Marco Bastmeijer (de bedenker van 4XWijzer) uit wat hij bedoelt met rijk onderwijs. 

 

Hieronder staan de acht verschillende intelligenties op een rijtje:

DOE - De lichamelijk-kinesthetische intelligentie

Deze kinderen leren door doen, gebruiken gebaren en bewegingen, hebben ook de behoefte om dingen uit te proberen, aan te raken. Dit uit zich bijvoorbeeld in toneelspelen, acteren, mime, sport, dans en knutselen.

 KIJK - De visueel-ruimtelijke intelligentie

Als de visueel-ruimtelijke intelligentie sterk ontwikkeld is, is dit te herkennen aan het denken in beelden, het onthouden door het gezien te hebben. Bij deze kinderen helpt het als de leerkracht het voordoet, plaatjes of videobeelden toont. Het zijn kinderen die veel tekenen, gevoelig zijn voor kleurcombinaties, goed kaart kunnen lezen, perspectief kunnen zien en die kiezen voor een goede layout. Maar het zijn ook kinderen met een levendige fantasie, ze zien het immers voor zich. Zo sterk, dat ze het op dat moment zelf beleven.

GETAL - De logisch-mathematische intelligentie

Deze intelligentie wordt gebruikt als het gaat om hoeveelheden en het zoeken naar logische verbanden. Kinderen kunnen ervan genieten om sommen en wiskundige vraagstukken op te lossen. Het zijn kinderen die abstract kunnen ordenen en redeneren. Ze maken gebruik van (eigen) schema’s en symbolen.

SAMEN - De interpersoonlijk intelligentie

Empathisch vermogen; het inleven in de belevingswereld van de ander. Het kind met een sterke interpersoonlijke intelligentie leeft met de ander mee, wil graag samen opdrachten uitvoeren, is zorgzaam en gevoelig voor stemmingen. Het is een kind dat contact zoekt en bemiddelt bij conflicten. Dit kind leert door feedback. 

TAAL - De verbaal linguïstische intelligentie

Kinderen die deze intelligentie sterk ontwikkeld hebben houden van lezen, schrijven, luisteren en spreken. Ze kunnen goed onder woorden brengen wat ze bedoelen, ze hebben een rijke woordenschat en spelling gaat ze gemakkelijk af. Ze houden van discussiëren, woordspelletjes spelen en andere talige activiteiten. Taal is hun communicatiemiddel.

MUZIEK   -   De muzikaal-ritmische intelligentie

Kinderen met een sterke muzikaal-ritmische intelligentie genieten van muziek en ritmiek. Ze horen de structuur, voelen het ritme. Muziek kan hen helpen teksten beter te onthouden. Muzikale ezelsbruggetjes, rijmpjes of ondersteuning door bijvoorbeeld klappen helpen hen te leren. 

IK - De intrapersoonlijke intelligentie

De denker, de filosoof. Nadenken over jezelf, over meningen en opvattingen. Bevragen en willen verhelderen. Vaak zaken op jezelf betrekken en daardoor in kunnen voelen wat de ander doormaakt. Het kind met een sterke intrapersoonlijke intelligentie houdt van stilte en alleen zijn. Dit kind vraagt meer denktijd omdat het veel te overdenken heeft. Hij of zij accepteert niet zomaar een standpunt, maar wil het eerst van alle kanten kritisch bekijken. 

NATUUR   -   De naturalistische intelligentie

Dit zijn de kinderen die direct gemotiveerd zijn als het gaat om planten, dieren, het milieu en de natuur. Ze verzamelen stenen, schelpen en maken een herfsttafel. Ze verzorgen dieren, letten op het weer en de wisselingen van de seizoenen. Het zijn kinderen met oog voor details, ze kunnen goed observeren en rubriceren.