Vanaf juni 2014 mogen wij ons officieel een 4xwijzer school noemen.

Elk kind is verschillend en leert anders. Ieder kind heeft een talent.  De één leert door te doen, de ander door te kijken, weer een ander leert door te lezen of na te denken. Zo zijn er 8 verschillende intelligenties ontdekt door Howard Gardner, ook wel ‘meervoudige intelligentie’ of MI genoemd.

Op een ‘Vier keer wijzer- of MI-school’ is het leerstofaanbod en de inrichting zo dat elk kind met plezier aan de slag gaat om zijn leerdoelen te behalen. De kinderen presenteren aan het eind van het thema aan de klas wat zij geleerd hebben.

Kinderen leren meer, met veel meer plezier en heel doelgericht door het zelf te doen en te ontdekken, op hun manier, met hun talent!

 www.vierkeerwijzer.nl

 Borgschool Winsum Meervoudige Intelligentie school

 LeerKRACHT

Wij vertrouwen in de kracht van leraren

We hebben in Nederland goed onderwijs en daar mogen we trots op zijn. Scholen zijn dagelijks bezig om hun onderwijs te verbeteren. Uit wereldwijd onderzoek blijkt echter dat samen leren de sleutel is tot succes in het streven naar nóg beter onderwijs.

In een cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’ werken leraren samen aan geweldig onderwijs en staat de leerling altijd centraal.

Van en met elkaar leren
Dit was de aanleiding voor het team van de Borgschool om te gaan werken met de aanpak van stichting leerKRACHT. Het vormt de basis voor een cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’. Leraren leren van en met elkaar, verbeteren samen het onderwijs en betrekken hun leerlingen daarbij. Dit zorgt ervoor dat je je als leraar blijft ontwikkelen en je capaciteiten en kennis optimaal worden benut.

Bijna 500 deelnemende scholen
In Nederland zijn bijna 500 deelnemende basisscholen, middelbare scholen, MBO's en Pabo's (in 2016).

De praktijk van samenwerken op de Borgschool

 

 

Bordsessie (zie lerarenkamer)
Effectieve en korte teamsessie waarin leraren en schoolleiding wekelijks (leerling)resultatenbespreken, successen vieren, doelen bepalen en verbeteracties afspreken.

Gezamenlijk lesontwerp 
Vertaling van de doelen van het bord naar de dagelijkse lespraktijk. Leraren bereiden samen lessen voor, bepalen per les wat ze willen bereiken en innoveren zo het onderwijs.

Lesbezoek+Feedback?
Leraren bezoeken elkaars lessen, kijken naar het effect van de les op de leerlingen en geven elkaar feedback.

Stem van de leerling 
Leraren vragen leerlingen feedback op hun lessen en denken met hen na over mogelijke verbeteringen.